EN/TH

ในปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมหลายประเภทต่างมีการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามความต้องการของผู้บริโภค ทำให้เหล่าผู้ประกอบการได้มองหาเทคโนโลยีที่สามารถเข้ามาช่วยยกระดับกระบวนการทำให้มีขั้นตอนที่น้อยลง แต่สร้างผลผลิตได้มากขึ้น โดยเฉพาะเทคโนโลยี IoT หรือ Internet of Things ที่เป็นการนำอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการใช้งานเฉพาะทางมาเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้งานและอุปกรณ์ด้วยอินเทอร์เน็ต เพื่อรวมข้อมูลและส่งข้อมูลไปยังผู้ใช้งานให้สามารถควบคุมขั้นตอนต่าง ๆ ได้สะดวกและง่ายมากขึ้น วันนี้ Hitachi Sunway จะมาแนะนำเทคโนโลยีอย่าง IoT Monitoring ที่เป็นการต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ พร้อมอธิบายถึงประโยชน์และตัวอย่างระบบ IoT Monitoring ที่มีการใช้งานจริงแล้ว

เทคโนโลยี IoT Monitoring คืออะไร

เทคโนโลยี IoT Monitoring คือ กระบวนการตรวจสอบและติดตามการทำงานของอุปกรณ์ประเภท IoT ที่โดยใช้เทคโนโลยีการสื่อสารแบบไร้สาย เช่น แอปพลิเคชันบนสมาร์ตโฟน และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อการตรวจสอบและควบคุมสถานะของอุปกรณ์ IoT เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการทำงานของเครื่องจักรนั้นถูกต้องและไม่มีปัญหาใด ๆ สามารถช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายที่กระทบต่อกระบวนการผลิตสินค้า ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตสินค้า รวมถึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงานด้วยเช่นกัน

ประโยชน์ของ IOT Monitoring สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรม

IoT Monitoring ถือเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการต่อยอดและพัฒนาเพื่อธุรกิจอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง ช่วยศักยภาพของกระบวนการผลิตภายในโรงงานที่ดีขึ้น โดยผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี IoT ดังต่อไปนี้

  1. การตรวจสอบการทำงานเครื่องจักรแบบ Real-Time ด้วย ช่วยให้สามารถระบุปัญหาหรือความผิดปกติได้ที่เกิดขึ้นได้ทันที สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ทันเวลา เพื่อลดผลกระทบต่อกระบวนผลิตภายในโรงงานได้ แถมยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตได้ตรงจุดด้วยข้อมูลจริง
  2. ช่วยให้การบำรุงรักษาทำได้ง่าย ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ได้ ด้วยข้อมูลจากเซนเซอร์และอุปกรณ์ IOT ช่วยลดโอกาสที่เครื่องจักรจะทำงานผิดพลาดได้มากขึ้น และช่วยยืดอายุเครื่องจักร
  3. เพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการผลิต ด้วยการตั้งค่าให้เครื่องจักรทำงานอัตโนมัติตามความต้องการ ช่วยลดต้นทุนแรงงานและลดข้อผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุด นอกจากนี้ยังสามารถบันทึกข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกระบวนการผลิต ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถระบุปัญหาได้อย่างชัดเจน
  4. ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ทั้งด้านการบำรุงรักษาเครื่องจักร และความผิดพลาดในการผลิต ด้วยการลดเวลาทำงานในบางกระบวนการ เพิ่มศักยภาพในการผลิต และช่วยคาดการณ์การบำรุงรักษาเครื่องจักรล่วงหน้าได้ก่อนที่จะเกิดปัญหา ทำให้ค่าซ่อมบำรุงไม่บานปลาย

โซลูชัน IOT Monitoring ที่ Hitachi Sunway ให้บริการ  

IOT for CNC

ระบบ IOT for CNC คือ โซลูชันที่เป็นตัวกลางในการประสานงานระหว่างเครื่องจักรประเภท CNC (Computer Numerical Control) และผู้ใช้งานให้ทำงานได้อย่างราบรื่นมากที่สุด สามารถควบคุมและสั่งการได้แบบ Real-Time สามารถเก็บบันทึกข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างแม่นยำ เพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการทำงานของเครื่อง CNC ทั้งการตัด กลึง และขึ้นรูป ให้เป็นไปตามที่ผู้ผลิตต้องการ สามารถเปิดใช้ควบคุมเครื่องจักรจากระยะไกลได้ผ่านคอมพิวเตอร์หรือแอปพลิเคชันสมาร์ตโฟน ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตั้งค่าและแก้ไขปัญหาได้จากทุกขอแค่มีอินเทอร์เน็ต

Real-Time Monitoring

ระบบ Real Time Monitoring คือ ระบบการทำงาน IoT ที่มีการติดตั้งเข้ากับเครื่องจักรเพื่อรายงานผลลัพธ์การทำงานแบบ Real-TIme แก่ผู้ใช้งานโดยไม่ต้องเสียเวลาประมวลหรือต้องมานั่งเก็บข้อมูลแบบเดิม ๆ เพราะการตรวจเช็กประสิทธิภาพของเครื่องจักรเป็นหนึ่งในกระบวนการที่สำคัญ ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถวางแผนการผลิตได้ดียิ่งขึ้น กำหนดได้ว่าใน 1 วันเครื่องจักรแต่ละตัวมีศักยภาพในการผลิตสินค้าจำนวนเท่าไหร่ โดยทั้งหมดจะผ่านการควบคุมจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ให้ความแม่นยำสูง ลดความซับซ้อนของกระบวนการผลิตสินค้า ให้ใช้เวลาน้อยลงแต่ได้ชิ้นมากจำนวนมากขึ้น

สรุปเกี่ยวกับเทคโนโลยี IOT Monitoring สำหรับธุรกิจ

ด้วยการแข่งขันทางธุรกิจในปัจจุบันที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ทำให้ผู้ประกอบการธุรกิจจำเป็นต้องเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าให้ได้จำนวนมากขึ้น ภายในระยะเวลาที่น้อยกว่าเดิม ดังนั้นการนำเทคโนโลยี IoT Monitoring เข้ามาช่วยนั้น สามารถช่วยยกระดับให้กระบวนการผลิตมีศักยภาพที่ดีและตอบสนองต่อความต้องการในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับผู้ประกอบการท่านใดที่ต้องการปรึกษาเกี่ยวกับ IoT Monitoring ที่ Hitachi Sunway พร้อมให้บริการด้วยโซลูชันที่ตอบโจทย์ต่อธุรกิจคุณได้อย่างลงตัว ติดต่อพวกเราผ่านเว็บไซต์ได้ทันที