EN/TH

Tecnomatix ตัวช่วยให้ระบบโรงงาน Flow ขึ้นได้ทั้งระบบ !

เห็นภาพรวม วิเคราะห์ และเพิ่มประสิทธิภาพในระบบผลิต

ด้วยแบบจำลองระบบการผลิตใน Tecnomatix – Plant Simulation ที่ช่วยให้มองเห็นปัญหา และปรับเปลี่ยนระบบการผลิตได้ล่วงหน้า จึงลดข้อผิดพลาดไปได้มาก ทั้งยังช่วยลดขั้นตอนการทำงานในระบบผลิต ช่วยให้ใช้ทรัพยากรที่มีให้เกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งช่วยในการวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทั้งคนและเครื่องจักรได้

ลดความผิดพลาดของระบบอัตโนมัติ

ซึ่งทำได้โดยการสร้างระบบการผลิตเสมือนจริง ใน Tecnomatix – Process Simulate เพื่อให้สามารถออกแบบและตรวจสอบการทำงานของ Machine และ Robot ในระบบผลิต นำมาสู่การปรับปรุงเครื่องจักรเหล่านี้ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ปรับปรุงระบบผลิตได้ตามหลักการยศาสตร์ และช่วยให้ทีมงานในโรงงานทำงานได้อย่างปลอดภัย

ด้วยโมเดลจำลองการทำงานเสมือนจริงของมนุษย์ตามหลักการยศาสตร์ ใน Tecnomatix – Human Simulation ที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การกำหนดขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้ทีมงานทำงานได้อย่างปลอดภัยตามหลักการยศาสตร์ของร่างกายมนุษย์ ไม่เป็นอันตรายหรือเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุระหว่างทำงาน

ทำไมต้องเลือก Tecnomatix จาก Siemens เมื่อนึกถึงซอฟต์แวร์ควบคุมระบบการผลิตในโรงงาน?

 1. ครอบคลุมทุกขั้นตอนการจำลองระบบผลิตในโรงงาน
 • ลดข้อผิดพลาดหน้างาน
 • ลดความเสียหายในระบบการผลิตจริง
 1. ลดต้นทุนด้านแรงงาน และเครื่องจักรได้จริง
 • เพิ่มความปลอดภัยให้ทีมงานในไลน์ผลิต ลดโอกาสเกิดอุบัติเหตุหน้างาน
 • ประหยัดต้นทุนเครื่องจักร รวมไปถึง Robot ต่างๆ
 1. แก้ไขและเพิ่มประสิทธิภาพได้ก่อนลงมือผลิตจริง
 • ได้ Process การผลิตที่ง่ายและรวดเร็วขึ้น

กรอกข้อมูลของคุณ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม !

  ผลิตภัณฑ์ที่สนใจ

  NX

  The efficient manufacturing solution for the digital twin future
  A flexible and powerful integrated software solution that helps you deliver better products faster and more efficiently. NX delivers the next generation of design, simulation, and manufacturing solutions that enable companies to realize the value of the digital twin.

  Supporting every aspect of product development, from concept design through engineering and manufacturing, NX gives you an integrated toolset that coordinates disciplines, preserves data integrity and design intent, and streamlines the entire process.

  NX CAD

  • NX CAD Solution ที่สมบูรณ์แบบของการออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการผลิตให้เป็นเรื่องง่ายทั้งในระดับเริ่มต้น จนถึงระดับชำนาญการ
  • โปรแกรมเพื่อการออกแบบและสร้างแบบจำ ลอง 2D และ 3D รวมถึงการออกแบบด้วยเทคโนโลยี Topology Optimization
  • เป็น Solution ที่ยืดหยุ่นอย่างมาก ด้วยเทคโนโลยี Convergent Modeling ที่นำ เอาความสามารถของชิ้นงาน Solid, Surface และ Facet มาทำ งานร่วมกันอย่างลงตัว
  • เหมาะกับการใช้งานกับ History tree ที่ซับซ้อน หรือชิ้นงานที่ไม่มี parameter มาก่อน รวมกับเทคโนโลยี Synchronous มาช่วยในการแก้ไขหรือสร้างได้ทันทีที่ต้องการ
  • Interface ของ NX เข้าใจง่าย และทำ ให้สร้างชิ้นงาน 3D ได้ง่ายและรวดเร็ว

  NX CAM

  • ด้วยชื่อเสียงอันยาวนานในการสร้าง Tool path ให้ออกมาเป็น G-Code เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักร CNC, CMM, Robot, 3D Printer และ Hybrid Machining
  • มีฟังก์ชั่นในการสร้าง Tool path ที่ครอบคลุมทั้งงาน Milling 2.5 Axis, 3Axis, 5Axis, Turning, Mill-Turn, Robotics, CMM, Additive Manufacturing (AM) และการกัดแบบ High Speed Milling
  • รองรับการตรวจสอบและจำลองการทำ งานด้วย Machine Tool Simulation ก่อนที่จะสั่งผลิตจริง
  • New Application “Additive Manufacturing (AM)” เพื่อการใช้งานร่วมกับ 3D Printerและ Hybrid Machining

  NX Mechatronics Concept Designer (MCD)

  • สามารถสร้างแบบจำลองสามมิติที่มีกลไกการทำงานเสมือนจริง (3D Geometry)

  • แสดงรายการของเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุม (Sensor-Actor List)

  • กำหนดน้ำหนัก (Mass) ความเร็ว (Speed) รวมไปถึงแรงและภาระงานที่จะเกิดขึ้น ขณะที่เครื่องจักรทำงาน (Force Load Curve and CAM profile)

  • สร้างกลไกการทำงาน และกำหนดรายละเอียดทางวิศวกรรม

  • การจำลองลำดับการทำงานของระบบ (Sequence of Operation)

  • การทำงานร่วมกับสัญญาณที่สร้างขึ้นหรือรับส่งจากอุปกรณ์ควบคุม (Signal Simulation and Virtual commissioning

  SIMCENTER

  The efficient manufacturing solution for the digital twin future
  Simcenter™ software uniquely combines system simulation, CAE and test to help you predict performance across all critical attributes earlier and throughout the entire product lifecycle.

  By combining physics-based simulations with insights gained from data analytics, Simcenter helps you optimize design and deliver innovations faster and with greater confidence.

  Simcenter 3D

  คือ ซอฟต์แวร์จำลองพฤติกรรมทางกายภาพ เช่น จำลองการใส่แรงจำลองระยะการโก่งตัว จำลองการสั่นสะเทือน ฯลฯ

  เพื่อตอบโจทย์วิศวกรในการคาดการพฤติกรรมทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ทำให้ออกแบบชิ้นงานต้นแบบประหยัดเวลาและต้นทุนตามมาตรฐานวิศวกรรม

  ระบบการทำงานของซอฟต์แวร์ NX-CAE คือการสร้างแบบจำลองด้วยการวิเคราะห์เชิงกลศาสตร์ เช่น Static, Dynamic, Vibration, Heat transfer และ Fluid

  TEAMCENTER

  Teamcenter® software is a modern, adaptable product lifecycle management (PLM) system that connects people and processes, across functional silos, with a digital thread for innovation.

  TeamCenter

  เป็น Solution สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทำงาน และยังส่งผลให้สามารถลดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด และลดเวลาในการทำงานอีกด้วย โดยจะช่วยในการจัดการข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูล 2D, 3D หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

  เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูล, การสร้างและแก้ไข BOM (Bill of Materials), การติดต่อสื่อสารระหว่างแผนก, การจัดการการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์, การอนุมัติที่ง่ายต่อการติดตามและรู้สถานะของงาน และยังลดการใช้กระดาษในองค์กร

  TECNOMATIX

  Tecnomatix is a comprehensive portfolio of digital manufacturing solutions that help you to digitalize manufacturing and the process of transforming innovative ideas and raw materials into real products.

  Tecnomatix - Plant Simulation

  Tecnomatix Plant Simulation คือซอฟต์แวร์ช่วยในการสร้างแบบจำลองของระบบการผลิต เพื่อให้มองเห็นภาพรวมวิเคราะห์ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการผลิต รวมทั้งระบบการการไหลของวัสดุในระบบการผลิตและการขนส่งอีกด้วย

  การจำลองด้วย Plant Simulation ทำให้สามารถทดลองปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิต และยังสามารถทำให้มองเห็นถึงปัญหาได้ล่วงหน้าอีกด้วย

  มากไปกว่านั้น ด้วยเครื่องมือในการคำนวณทางสถิติ การแสดงผลในรูปแบบกราฟต่างๆ ทำให้สามารถประเมินผลปัญหาในหลายรูปแบบ เพื่อทำให้การตัดสินใจในการวางแผนออกแบบการผลิตแม่นยำมากขึ้น

  ด้วยโมเดลจำลองที่สร้างขึ้นด้วย Plant Simulation สามารถแก้ไขปัญหาคอขวดในกระบวนการ ลดปริมาณของ WIP ช่วยในการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) วิเคราะห์การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ การเพิ่มผลกำไรทางธุรกิจนอกจากนี้ ยังสามารถวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
  ทำงานของคนและเครื่องจักร คำนวณความเสียหายเมื่อเครื่องจักรหยุดทำงาน และปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น

  Tecnomatix - Process Simulate

  Process Simulate เป็นเครื่องมือหลักที่สามารถสร้างระบบการผลิตเสมือนจริงเพื่อช่วยในการออกแบบ และตรวจสอบกระบวนการทำงานของระบบอัตโนมัติ เช่น เครื่องจักร (Machine) อุปกรณ์จับยึด (Jig-Fixture), หุ่นยนต์และเครื่องมือต่างๆ (Robot and tools) ที่กำลังจะสร้างขึ้นหรือต้องการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถนำแบบจำลองที่สร้างขึ้นมาเชื่อมต่อกับระบบควบคุม (Virtual Commissioning) เพื่อตรวจสอบการทำงานและลดความผิดพลาดของการออกแบบระบบควบคุมการผลิต

  Tecnomatix - Human Simulation

  Human Simulation เป็นเครื่องมือการสร้างโมเดลของมนุษย์จำลอง ที่ช่วยให้คุณปรับปรุงกายศาสตร์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในสภาพแวดล้อมการทำงานเสมือนจริงมีเครื่องมือการวิเคราะห์ตามหลักสรีรศาสตร์ เช่น การเอื้อม (Reach), ระยะปลอดภัย (Clearance), แรง (Strength), มุมมอง (Vision)