What's New NX Manufacturing

ด้วยโซลูชั่นนี้ จะช่วยทำให้การทำงานใน Machine Shop เป็นระบบดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การออกแบบไปจนถึงการผลิตเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งโซลูชั่นของ Siemens นี้ จะประกอบไปด้วย CAD, CAM, Robotics, Additive Manufacturing, CMM Inspection และ Data and Process Management
ด้วยระบบ Digital Machine Shop จะทำให้รูปแบบของ Machine Shop ในการผลิตชิ้นส่วนเปลี่ยนไป และประสบความสำเร็จมากขึ้น ซึ่งรวมทั้ง

 • ระบบการทำงานที่เป็นอัตโนมัติ ทำให้ช่วยเร่งกระบวนการผลิตที่เร็วขึ้น
 • ปรับปรุงกระบวนการผลิต ทำให้คืนทุนในเวลาที่รวดเร็วและทำให้งานมีคุณภาพดีขึ้น
 • สร้างมาตรฐานการผลิต มีการเก็บรวมรวมความรู้ไว้ในองค์กรและสามารถนำองค์ความรู้กลับมาใช้ใหม่ได้
 • เริ่มใช้เทคโนโลยีใหม่ในการผลิตและนำหน้าคู่แข่งอยู่เสมอ

Features

 • ลดเวลาในการสร้างโปรแกรม CNC ลง 91%
 • สามารถทำงาน Machining ได้เร็วขึ้น 4 เท่า
 • เพิ่มความเร็วในการออกแบบเครื่องมือ Tooling ขึ้น 35%
 • ลดเวลาในการออกแบบจนถึงการผลิตทั้งกระบวนการลง 50%

กรอกข้อมูลของคุณ เพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม !

SIEMENS SOLUTION CENTER

เรานำเสนอโซลูชันที่หลากหลายสำหรับทุกอุตสาหกรรม เมื่อคุณนึกถึงการใช้งานด้านวิศวกรรม กลุ่มซอฟต์แวร์และบริการที่ครอบคลุมและครบวงจรของเรา มีให้สำหรับการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องกล, การจำลองระบบการผลิต การดำเนินงานและการวิเคราะห์วงจรชีวิต

 

เราเชื่อมโยงขอบเขตระหว่างโดเมนอุตสาหกรรม ด้วยการรวมโลกเสมือนจริงของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์การออกแบบและการผลิตเพื่อนำเสนอแอพพลิเคชั่นที่ยืดหยุ่น และปรับขนาดได้สำหรับวิธีการทำงานใหม่ ๆ ด้วยข้อมูลเชิงลึก และข้อมูลเราสามารถคาดการณ์และปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ให้เข้ากับความต้องการในอนาคต ทำให้คุณสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้

 

การเข้าถึงพันธมิตรที่หลากหลาย ช่วยให้คุณมีโอกาสต่อยอดจากการลงทุนของคุณ เรานำเสนอบริการพัฒนาแอปพลิเคชันพร้อมกับผลิตภัณฑ์ Native Cloud และผลิตภัณฑ์ที่เชื่อมต่อกับ Cloud

SIEMENS NX

Siemens NX software is a flexible and powerful integrated solution that helps you deliver better products faster and more efficiently. NX delivers the next generation of design, simulation, and manufacturing solutions that enable companies to realize the value of the digital twin.

SIMCENTER

Simcenter™ software uniquely combines system simulation, CAE and test to help predict performance across all critical attributes earlier and throughout the entire product lifecycles. Simcenter helps youoptimize design and deliver innovations faster and with greater confidence.

TEAMCENTER

Teamcenter® software is a modern, adaptable product lifecycle management (PLM) system that connects people and processes, across functional silos, with a digital thread for innovation.

TECNOMATIX

Tecnomatix is a comprehensive portfolio of digital manufacturing solutions that help you to digitalize manufacturing and the process of transforming innovative ideas and raw materials into real products.

NX

The efficient manufacturing solution for the digital twin future
A flexible and powerful integrated software solution that helps you deliver better products faster and more efficiently. NX delivers the next generation of design, simulation, and manufacturing solutions that enable companies to realize the value of the digital twin.

Supporting every aspect of product development, from concept design through engineering and manufacturing, NX gives you an integrated toolset that coordinates disciplines, preserves data integrity and design intent, and streamlines the entire process.

NX CAD

 • NX CAD Solution ที่สมบูรณ์แบบของการออกแบบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงกระบวนการผลิตให้เป็นเรื่องง่ายทั้งในระดับเริ่มต้น จนถึงระดับชำนาญการ
 • โปรแกรมเพื่อการออกแบบและสร้างแบบจำ ลอง 2D และ 3D รวมถึงการออกแบบด้วยเทคโนโลยี Topology Optimization
 • เป็น Solution ที่ยืดหยุ่นอย่างมาก ด้วยเทคโนโลยี Convergent Modeling ที่นำ เอาความสามารถของชิ้นงาน Solid, Surface และ Facet มาทำ งานร่วมกันอย่างลงตัว
 • เหมาะกับการใช้งานกับ History tree ที่ซับซ้อน หรือชิ้นงานที่ไม่มี parameter มาก่อน รวมกับเทคโนโลยี Synchronous มาช่วยในการแก้ไขหรือสร้างได้ทันทีที่ต้องการ
 • Interface ของ NX เข้าใจง่าย และทำ ให้สร้างชิ้นงาน 3D ได้ง่ายและรวดเร็ว

NX CAM

 • ด้วยชื่อเสียงอันยาวนานในการสร้าง Tool path ให้ออกมาเป็น G-Code เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักร CNC, CMM, Robot, 3D Printer และ Hybrid Machining
 • มีฟังก์ชั่นในการสร้าง Tool path ที่ครอบคลุมทั้งงาน Milling 2.5 Axis, 3Axis, 5Axis, Turning, Mill-Turn, Robotics, CMM, Additive Manufacturing (AM) และการกัดแบบ High Speed Milling
 • รองรับการตรวจสอบและจำลองการทำ งานด้วย Machine Tool Simulation ก่อนที่จะสั่งผลิตจริง
 • New Application “Additive Manufacturing (AM)” เพื่อการใช้งานร่วมกับ 3D Printerและ Hybrid Machining

NX Mechatronics Concept Designer (MCD)

• สามารถสร้างแบบจำลองสามมิติที่มีกลไกการทำงานเสมือนจริง (3D Geometry)

• แสดงรายการของเซ็นเซอร์และอุปกรณ์ควบคุม (Sensor-Actor List)

• กำหนดน้ำหนัก (Mass) ความเร็ว (Speed) รวมไปถึงแรงและภาระงานที่จะเกิดขึ้น ขณะที่เครื่องจักรทำงาน (Force Load Curve and CAM profile)

• สร้างกลไกการทำงาน และกำหนดรายละเอียดทางวิศวกรรม

• การจำลองลำดับการทำงานของระบบ (Sequence of Operation)

• การทำงานร่วมกับสัญญาณที่สร้างขึ้นหรือรับส่งจากอุปกรณ์ควบคุม (Signal Simulation and Virtual commissioning

SIMCENTER

The efficient manufacturing solution for the digital twin future
Simcenter™ software uniquely combines system simulation, CAE and test to help you predict performance across all critical attributes earlier and throughout the entire product lifecycle.

By combining physics-based simulations with insights gained from data analytics, Simcenter helps you optimize design and deliver innovations faster and with greater confidence.

Simcenter 3D

คือ ซอฟต์แวร์จำลองพฤติกรรมทางกายภาพ เช่น จำลองการใส่แรงจำลองระยะการโก่งตัว จำลองการสั่นสะเทือน ฯลฯ

เพื่อตอบโจทย์วิศวกรในการคาดการพฤติกรรมทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ ทำให้ออกแบบชิ้นงานต้นแบบประหยัดเวลาและต้นทุนตามมาตรฐานวิศวกรรม

ระบบการทำงานของซอฟต์แวร์ NX-CAE คือการสร้างแบบจำลองด้วยการวิเคราะห์เชิงกลศาสตร์ เช่น Static, Dynamic, Vibration, Heat transfer และ Fluid

TEAMCENTER

Teamcenter® software is a modern, adaptable product lifecycle management (PLM) system that connects people and processes, across functional silos, with a digital thread for innovation.

TeamCenter

เป็น Solution สำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานลดความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการทำงาน และยังส่งผลให้สามารถลดต้นทุนที่เกิดขึ้นจากความผิดพลาด และลดเวลาในการทำงานอีกด้วย โดยจะช่วยในการจัดการข้อมูลไม่ว่าจะเป็นข้อมูล 2D, 3D หรือ เอกสารที่เกี่ยวข้อง

เพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูล, การสร้างและแก้ไข BOM (Bill of Materials), การติดต่อสื่อสารระหว่างแผนก, การจัดการการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์, การอนุมัติที่ง่ายต่อการติดตามและรู้สถานะของงาน และยังลดการใช้กระดาษในองค์กร

TECNOMATIX

Tecnomatix is a comprehensive portfolio of digital manufacturing solutions that help you to digitalize manufacturing and the process of transforming innovative ideas and raw materials into real products.

Tecnomatix - Plant Simulation

Tecnomatix Plant Simulation คือซอฟต์แวร์ช่วยในการสร้างแบบจำลองของระบบการผลิต เพื่อให้มองเห็นภาพรวมวิเคราะห์ และเพิ่มประสิทธิภาพให้กับระบบการผลิต รวมทั้งระบบการการไหลของวัสดุในระบบการผลิตและการขนส่งอีกด้วย

การจำลองด้วย Plant Simulation ทำให้สามารถทดลองปรับเปลี่ยนค่าต่างๆ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อการผลิต และยังสามารถทำให้มองเห็นถึงปัญหาได้ล่วงหน้าอีกด้วย

มากไปกว่านั้น ด้วยเครื่องมือในการคำนวณทางสถิติ การแสดงผลในรูปแบบกราฟต่างๆ ทำให้สามารถประเมินผลปัญหาในหลายรูปแบบ เพื่อทำให้การตัดสินใจในการวางแผนออกแบบการผลิตแม่นยำมากขึ้น

ด้วยโมเดลจำลองที่สร้างขึ้นด้วย Plant Simulation สามารถแก้ไขปัญหาคอขวดในกระบวนการ ลดปริมาณของ WIP ช่วยในการวิเคราะห์ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) วิเคราะห์การใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ การเพิ่มผลกำไรทางธุรกิจนอกจากนี้ ยังสามารถวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทำงานของคนและเครื่องจักร คำนวณความเสียหายเมื่อเครื่องจักรหยุดทำงาน และปรับปรุงการผลิตให้ดีขึ้น

Tecnomatix - Process Simulate

Process Simulate เป็นเครื่องมือหลักที่สามารถสร้างระบบการผลิตเสมือนจริงเพื่อช่วยในการออกแบบ และตรวจสอบกระบวนการทำงานของระบบอัตโนมัติ เช่น เครื่องจักร (Machine) อุปกรณ์จับยึด (Jig-Fixture), หุ่นยนต์และเครื่องมือต่างๆ (Robot and tools) ที่กำลังจะสร้างขึ้นหรือต้องการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสามารถนำแบบจำลองที่สร้างขึ้นมาเชื่อมต่อกับระบบควบคุม (Virtual Commissioning) เพื่อตรวจสอบการทำงานและลดความผิดพลาดของการออกแบบระบบควบคุมการผลิต

Tecnomatix - Human Simulation

Human Simulation เป็นเครื่องมือการสร้างโมเดลของมนุษย์จำลอง ที่ช่วยให้คุณปรับปรุงกายศาสตร์ของการออกแบบผลิตภัณฑ์และความปลอดภัยในการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมในสภาพแวดล้อมการทำงานเสมือนจริงมีเครื่องมือการวิเคราะห์ตามหลักสรีรศาสตร์ เช่น การเอื้อม (Reach), ระยะปลอดภัย (Clearance), แรง (Strength), มุมมอง (Vision)