IOT for CNC คืออะไรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจได้อย่างไรบ้าง

เครื่อง CNC เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมหลายประเภท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการผลิตชิ้นส่วนต่างๆ ให้ได้ขนาดและรูปทรงที่ผู้ผลิตต้องการด้วยการกลึง ซึ่งเป็นการทำงานที่มีความละเอียดและความซับซ้อน และแน่นอนว่าตัวเครื่องจักรเองก็จะมีระบบการทำงานที่ซับซ้อนตามไปด้วย โดยการมาของเทคโนโลยี IOT ก็ได้มีบทบาทกับธุรกิจอุตสาหกรรมด้วยเช่นกัน วันนี้ฮิตาชิ ซันเวย์ฯ จะมาแนะนำกับโซลูชันใหม่อย่าง IOT for CNC ที่ช่วยยกระดับให้ธุรกิจของคุณก้าวข้าวสู่องค์กรอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IOT for CNC คืออะไร?

IOT for CNC เป็นโซลูชัน ซึ่งช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลการผลิตจากเครื่องจักร และบุคลากร แบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ IOT for CNC ให้ข้อมูลที่แม่นยำ สำหรับการระบุสาเหตุของการสูญเสียในกระบวนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการปรับปรุง และช่วยให้สามารถตรวจสอบพื้นที่การทำงานแบบเรียลไทม์หรือระบบ Real Time Monitoring เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
EN/TH
IOT for CNC คืออะไร ?
IOT for CNC คืออะไร ?

หลักการทำงานของระบบ IOT for CNC

โดยทั่วไปแล้ว IOT for CNC จะเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งเซนเซอร์บนเครื่องจักร เพื่อทำหน้าที่รวบรวมข้อมูลในด้านต่างๆ เอาไว้อย่างรอบด้าน เช่น อุณหภูมิของเครื่องจักร การสั่นสะเทือน และความเร็วในการตัดเฉือน จากนั้นข้อมูลสำคัญเหล่านี้จะถูกส่งไปยังส่วนที่เรียกว่า Centralized System ซึ่งจะวิเคราะห์โดยใช้อัลกอริทึมของเครื่องจักรได้เรียนรู้ปัญหาเหล่านี้และเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ขั้นสูงที่เหมาะสมที่สุด

ข้อมูลเชิงลึกที่ได้รับจากการวิเคราะห์ทั้งหมดสามารถใช้เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรได้ เช่น การปรับความเร็วในการตัด ลดการผลิตที่ผิดพลาด หรือระบุปัญหาการบำรุงรักษาที่อาจเกิดขึ้นก่อนที่จะกลายเป็นปัญหาร้ายแรง IOT for CNC ยังสามารถเปิดใช้งานการตรวจสอบและควบคุมเครื่องจักรจากระยะไกล ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปรับการตั้งค่าและแก้ไขปัญหาได้จากทุกที่ที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

ประโยชน์ของการนำ IOT for CNC มาใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรม

การนำ IOT for CNC มาใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมนั้น นับว่าเป็นแนวทางสำคัญที่ช่วยให้กระบวนการผลิตด้วยเครื่องจักรมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมได้ โดยระบบ IOT ให้ประโยชน์ในกระบวนการผลิตได้ดังนี้

  • ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต IOT for CNC ช่วยให้ธุรกิจสามารถรวบรวมข้อมูลตามเวลาจริงบนเครื่องจักรของตนได้ง่ายๆ และสามารถนำข้อมูลเหล่านี้มาอ้างอิงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ซึ่งสามารถช่วยลดความผิดพลาดของเครื่องจักร เพิ่มปริมาณการผลิต และปรับปรุงประสิทธิภาพโดยรวมให้ดีขึ้น
  • ช่วยคาดการณ์และวางแผนบำรุงรักษาได้ดี ด้วยการตรวจสอบข้อมูลเครื่องจักร ระบบ IOT สามารถช่วยให้เจ้าของธุรกิจสามารถรับรู้ถึงปัญหาการบำรุงรักษาที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนที่จะเกิดปัญหาอื่นๆ ตามมา สิ่งนี้สามารถช่วยความผิดพลาดของเครื่องจักรและลดค่าบำรุงรักษาได้มากกว่าเดิม
  • สามารถตรวจสอบและควบคุมเครื่องจักรจากระยะไกลได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบริษัทที่มีโรงงานหลายแห่งหรือมีฐานที่ตั้งโรงงานมากกว่า 1 แห่ง
  • ช่วยควบคุมคุณภาพการผลิต ด้วยการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องจักร เพื่อใช้ระบุปัญหาด้านคุณภาพ ทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของผลิตภัณฑ์ได้ด้วยตัวเอง
  • ช่วยให้เจ้าของธุรกิจตัดสินใจได้รวดเร็ว เพราะสามารถเข้าถึงข้อมูลตามเวลาจริงบนเครื่องจักรของตน ทำให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของตนได้รวดเร็วและมีข้อมูลที่ถูกต้องมากขึ้น

ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการนำ IOT for CNC มาใช้ในธุรกิจ

IOT for CNC ได้รับการติดตั้งเพื่อตรวจสอบเครื่องจักร พร้อมกับเครื่องอ่านบาร์โค้ดสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในการป้อนรหัสการหยุดทำงาน IOT for CNC ได้เน้นถึงปัญหาต่าง ๆ ในการผลิตซึ่งสองอย่างก็คือ การตอบสนองการบำรุงรักษาไม่ดี และไม่สามารถเปลี่ยนเครื่องมือได้เร็ว พอที่จะทำให้เครื่องกลับมาผลิตได้

หลังจากการติดตั้ง IOT สำหรับเครื่องจักร CNC ลูกค้าใช้มาตรการหลายอย่าง รวมถึงระบบการจัดลำดับความสำคัญสำหรับการบำรุงรักษา และความพร้อมใช้งานของเครื่องมือ ที่ตั้งไว้ล่วงหน้าใหม่ ตอนนี้พวกเขาสามารถใช้เครื่องจักรโดยรวมได้มากกว่า 68% และบรรลุเป้าหมายการผลิตซึ่งเพิ่มผลกำไรเพื่อให้พวกเขาสามารถลงทุนในโรงงานใหม่ได้

Summary
IOT for CNC โซลูชั่นอัจฉริยะสำหรับธุรกิจ
Article Name
IOT for CNC โซลูชั่นอัจฉริยะสำหรับธุรกิจ
Description
IOT for CNC โซลูชั่นสำหรับเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารการทำงานด้วยระบบการทำงานแบบ Real Time เพื่อช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวข้ามไปสู่องค์กรอัจฉริยะ
Author
Publisher Name
hitachisunway-thailand