แนะนำ 6 ซอฟต์แวร์วางแผนการผลิต ที่ทุกองค์กรธุรกิจควรมี

เมื่อพูดถึงการบริหารจัดการองค์กรขนาดใหญ่ ในหลายๆ ครั้ง ข้อมูลแต่ละแผนกอาจจะไม่เชื่อมโยงกัน หรือมีความล่าช้าในการทำงาน ทำให้ภาพรวมของการวางแผนต่างๆ มีความคลาดเคลื่อน ไม่ว่าจะเป็นส่วนของการวางกลยุทธ์ การวางแผนการผลิต หรือการจัดการในเรื่องขนส่งสินค้า ทุกสิ่งล้วนเกี่ยวเนื่องกันหมด หากไม่มีการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานที่ดี ก็อาจจะทำให้ธุรกิจติดขัด และอาจถึงขั้นขาดทุนได้เลยทีเดียว โปรแกรมควบคุมการผลิต หรือซอฟต์แวร์วางแผนการผลิต จึงมีบทบาทสำคัญในการวางมาตรฐานการทำงานในทุกองค์กร ที่พร้อมรีดประสิทธิภาพให้เพิ่มมากขึ้น ผ่านเครื่องมือบริหารจัดการมากมาย เพื่อทำให้ธุรกิจบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น และนี่คือ 6 โปรแกรมควบคุมการผลิต ที่น่าใช้งานในปี 2024 นี้

ทำไมซอฟต์แวร์วางแผนการผลิตถึงสำคัญ

เพราะโปรแกรมควบคุมการผลิต ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้การวางแผนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่กระบวนการสั่งซื้อวัตถุดิบ การสั่งการผลิตตามจำนวนที่คาดการณ์ไว้ และการบริหารสินค้าคงคลัง รวมไปถึงการวางแผนส่วนต่าง ๆ ผ่านการพยากรณ์ล่วงหน้า เพื่อช่วยเพิ่มขีดจำกัดให้กับธุรกิจมากยิ่งขึ้น

6 ซอฟต์แวร์วางแผนการผลิตน่าใช้งานในปี 2024

6 ซอฟต์แวร์วางแผนการผลิตน่าใช้งานในปี 2024

ในปัจจุบัน โปรแกรมควบคุมการผลิต มีให้เลือกมากมายในท้องตลาด ซึ่งแต่ละตัวก็มีจุดเด่นในการใช้งานที่แตกต่างกันไป และนี่คือ 10 ซอฟต์แวร์วางแผนการผลิตที่น่าใช้ที่สุดในปีนี้

1.โปรแกรมควบคุมการผลิต Plant Simulation

Plant Simulation เป็นโปรแกรมจำลองระบบการผลิต ผ่านการสร้างแบบจำลองดิจิทัล 3D เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถวิเคราะห์ภาพรวม และวางแผนล่วงหน้าในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยเครื่องมือในการคำนวณทางสถิติมากมาย ที่จะช่วยลดปัญหาในขั้นตอนต่างๆ ให้น้อยลง ลดต้นทุนการผลิตและจัดการทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่ามากขึ้น โดยมีจุดเด่นทั้งหมด ดังนี้

-ช่วยลดการลงทุนในการสร้างโรงงาน ด้วยการจัดสรรทรัพยากรให้เกิดความคุ้มค่า

-ลดปริมาณสินค้าคงคลัง และต้นทุนการผลิตที่เกิดขึ้นให้น้อยลง

-ช่วยเลือกกระบวนการผลิตที่เหมาะสม และลดความเสี่ยงในการลงทุน

-เพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครื่องจักร เพื่อเพิ่มผลผลิตให้สูงขึ้น แต่ใช้ทรัพยากรเท่าเดิม

2.โปรแกรมควบคุมการผลิต NX CAM

NX CAM เป็นโปรแกรมออกแบบ และผลิตชิ้นส่วน 3D ที่มีความแม่นยำ และเที่ยงตรงมากที่สุดโปรแกรมหนึ่ง พร้อมฟังก์ชันการควบคุมเครื่องจักร ระบบการผลิต เครื่องมือการผลิต และการวางแผนจัดการส่วนอื่นๆ ซึ่งมีจุดเด่นทั้งหมด ดังนี้

-มีฟังก์ชันสร้าง Tool Path ที่ครอบคลุมงาน Milling 2.5 Axis, 3Axid, 5Axis, Turning, Mill-Turn, Robotics, CMM, Additive Manufacturing (AM) และการกัดแบบ High Speed Milling

-รองรับการตรวจสอบ พร้อมจำลองการทำงานผ่าน Machine Tool Simulation ก่อนสั่งผลิตจริง

-มีฟังก์ชัน “Additive Manufacturing” ในการใช้งานร่วมกับ 3D Printer และ Hybrid Machining

3.โปรแกรมควบคุมการผลิต Oracle Fusion Cloud

Oracle Fusion Cloud เป็นหนึ่งในเครื่องจัดการห่วงโซ่อุปทาน ที่ช่วยในการพยากรณ์ และคาดการณ์กระบวนการต่างๆ ตั้งแต่เรื่องการจัดซื้อ วางแผนการผลิต จัดเก็บ ไปจนถึงการขนส่ง พร้อมหน้าตาการใช้งานที่ง่ายคล้ายกับ Excel จึงตอบโจทย์การใช้เพื่อวางแผนซัพพลายเชน และจัดการคำสั่งซื้อต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว

4.โปรแกรมควบคุมการผลิต Coupa

Coupa คืออีกหนึ่งโปรแกรมที่ตอบโจทย์ในการวางแผนห่วงโซ่อุปทาน ผ่านการนำเทคโนโลยี AI เข้ามาช่วยวิเคราะห์ ผ่านอินเตอร์เฟสที่ใช้งานง่าย และมิตรต่อมือใหม่ ซึ่งมีจุดเด่นในเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านฟังก์ชันการสร้างใบเสนอราคาในแบบฟอร์มเดียวกันทั้งองค์กร การจัดการซัพพลายเออร์ การจัดการแค็ตตาล็อก และการจัดการใบแจ้งหนี้กับระบบอัตโนมัติส่วนอื่นๆ ที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

5.โปรแกรมควบคุมการผลิต Oracle Netsuite

Oracle Netsuite เป็นระบบบริหารจัดการ ERP ครบวงจร ที่ช่วยจัดการทุกแง่มุมให้กับองค์กร ตั้งแต่การผลิต จัดการคลังสินค้า บริหารลูกค้าสัมพันธ์ และงานส่วนอื่นๆ ที่มีการเข้าถึงข้อมูลแบบ Real Time เพื่อลดความคลาดเคลื่อนในการทำงาน พร้อมช่วยให้การคาดการณ์ และวางแผนการลงทุนมีความแม่นยำมากขึ้น พร้อมฟังก์ชันต่างๆ อีกมากมาย ที่จะช่วยลดต้นทุนในการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

6.โปรแกรมควบคุมการผลิต SAP Integrated Business Planning

SAP Integrated Business Planning เป็นระบบบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานชื่อดัง ที่เปรียบเสมือนโปรแกรมควบคุมการผลิต ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบ ผลิตสินค้า จัดเก็บ ส่งสินค้า และดูแลสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า แบบครบ จบ ในการบริหารองค์กร ผ่านเครื่องมือมากมายที่ช่วยวางแผน วิเคราะห์ และสนับสนุนการทำงานในทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจุดเด่นของระบบนี้ ก็คือ การนำ AI เข้ามาช่วยสนับสนุน พร้อมข้อมูลที่เชื่อมต่อแบบ Real Time บนการใช้งาน IoT ที่ทุกอย่างเชื่อมถึงกันบนระบบคลาวด์ จึงช่วยให้การบริหารจัดการมีความแม่นยำ และเที่ยงตรงมากที่สุด

สรุปเรื่อง โปรแกรมควบคุมการผลิต

และนี่ก็คือโปรแกรมควบคุมการผลิตทั้งหมดที่น่าใช้งาน และพร้อมตอบโจทย์การยกระดับในทุกองค์กร ไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือขนาดใหญ่ ผ่านการใช้เครื่องมือต่างๆ เข้ามาช่วยรีดประสิทธิภาพการทำงาน จะเห็นได้ว่า โปรแกรมแต่ละตัวก็มีฟังก์ชันการทำงานที่คล้ายกันในบางส่วน และก็มีบางส่วนที่แตกต่างกัน การพิจารณาให้ถี่ถ้วน ก่อนจะนำโปรแกรมเหล่านี้มาใช้งาน จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก เพราะเปรียบเสมือนการวางระบบใหม่ให้กับองค์กรของคุณ จึงควรเลือกโปรแกรมที่มีการใช้งานง่าย เป็นมิตรต่อคนทั่วไป เหมือนที่ Hitachi Sunway Thailand ให้ความสำคัญในจุดนี้มาโดยตลอด

หากอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ที่เบอร์ 02-079-1814 หรือแอดไลน์มาที่@Hitachisunwayth