EN/TH
หนึ่งในเครื่องมือหลักของโรงงานอุตสาหกรรมอย่าง “เครื่องจักร” ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ และได้สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานตรงกับความต้องการผู้ผลิต แต่ถ้าหากวันหนึ่งเครื่องจักรมีข้อบกพร่องในการใช้งานคงจะกลายเป็นปัญหาชวนปวดหัวแก่เจ้าของธุรกิจอย่างแน่นอน ดังนั้นโรงงานจึงจำเป็นต้องมีโซลูชันที่เข้ามาช่วยชี้วัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่สามารถคำนวณและแสดงข้อมูลได้ทันที เพื่อนำไปวิเคราะห์และปรับปรุงเครื่องจักรให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ วันนี้ฮิตาชิ ซันเวย์ฯ จะมาอธิบายและแนะนำให้คุณได้รู้จักกับระบบ Real Time Monitoring โซลูชันสำหรับโรงงานที่ช่วยให้คุณประเมินผลการทำงานได้อย่างเป็นระบบและใช้งานได้จริง

Real Time Monitoring คืออะไร

Real Time Monitoring คือ ระบบการทำงานของเครื่องจักรที่สามารถแสดงสถานะการทำงานและชี้วัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรได้แบบเรียลไทม์ เพื่อที่ระบบจะสามารถตอบสนองการทำงานได้อย่างทันทีทันใด โดยที่ไม่เสียเวลาในการประมวลผล หรือ ลดเวลาในการประมวลผลให้น้อยที่สุด

ตัวระบบ Real Time Monitoring ได้รับความนิยมนำไปติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีเครื่องจักรเป็นองค์ประกอบหลักของไลน์การผลิต เนื่องจากเครื่องจักรต้องทำงานต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเวลานาน ซึ่งการตรวจเช็กและดูแลประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักรเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญและจำเป็นอย่างมาก เพื่อให้กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมดำเนินการต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอ มีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย และความเร็วในการตอบสนองแบบเรียลไทม์จำเป็นต้องสอดคล้องกัน เนื่องจากเครื่องจักรบางประเภทมีความซับซ้อนมาก และต้องทำงานต่อเนื่องกันตลอดเวลา หากมีการทำงานที่ผิดปกติ อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตให้หยุดชะงัก หรือมีประสิทธิภาพลดลงได้

เพื่อตรวจเช็กและป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นกับเครื่องจักร จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีระบบในการตรวจสอบและรายงานผลการทำงานแบบเรียลไทม์ เพื่อให้ผู้ใช้งานหรือผู้ดูแลระบบของโรงงานอุตสาหกรรม สามารถดึงข้อมูลการแจ้งเตือนข้อผิดพลาดมาตรวจสอบและแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว และนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างสูงสุด

 

ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ Real Time Monitoring

ระบบ Real Time Monitoring ได้รับการออกแบบมาให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ในเวลาที่รวดเร็วมากขึ้น เพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร และบุคลากร รวมถึงสามารถวางแผนการทำงานได้มีคุณภาพมากขึ้น พร้อมแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

 

ปรับปรุงประสิทธิภาพ

ทราบถึงประสิทธิภาพของเครื่องจักร และบุคลากร ด้วยการรวบรวมข้อมูลแบบ Real Time ที่แม่นยำ ระบุสาเหตุของการสูญเสียในการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการปรับปรุง การใช้ทรัพยากรและการปรับปรุงกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง กำจัดขั้นตอน Manual ซึ่งใช้เวลานาน และบ่อยครั้งที่การรวบรวมข้อมูลไม่ถูกต้องด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งทำให้กระบวนการรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ลดเวลาในการบริหาร

ลดการพึ่งพากระดาษและเวลาการบริหาร อัปเดต ERP, MES หรือระบบการจัดการอื่น ๆ โดยตรงด้วยข้อมูลแบบ Real Time ตามที่ได้รับจากอุปกรณ์และบุคลากร

 

ฟีเจอร์ของระบบ Real Time Monitoring

realtime monitoring

Live Screen

เป็นมุมมองแสดงสถานะปัจจุบันของเครื่องจักรแต่ละเครื่อง พร้อมทั้งข้อมูลที่สำคัญต่างๆ โดยระบบจะแสดงสีของแต่ละสถานะอย่างชัดเจน อีกทั้งข้อมูลต่างๆ ยังสามารถปรับตั้งได้ตามต้องการ

 

livescreen

Dashboards

ให้ภาพรวมของข้อมูลการผลิตและ KPI ที่เกี่ยวข้อง (เช่น OEE) ได้อย่างรวดเร็ว แดชบอร์ดจะแสดงผลรูปแบบของกลุ่มการผลิต, แบ่งกลุ่มของเครื่องจักรที่แตกต่างกัน หรือข้อกำหนดอื่นๆ และแสดงผลในรูปแบบวิเจ็ตต่าง ๆ เช่น กราฟ แผนภูมิ มาตรวัด เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถเข้าใช้ได้จากทุกอุปกรณ์ที่รองรับการทำงานแบบ Web interface

 

Dashboards

Shop Floor Screens

ช่วยให้เป็นสถานะเครื่องจักรในรูปแบบพื้นที่ทำงานจริง ในรูปมุมมอง Bird’s eye view ทำให้ทราบถึงตำแหน่งของเครื่องจักรแต่ละเครื่องและสถานะการทำงานโดยรวมของแต่ละพื้นที่ โดยการแจ้งเตือนต่างจะมีขนาดเล็กลงแต่ยังคงให้ข้อมูลอย่างครบถ้วนผ่านรูปแบบป๊อบอัพ

 

คอนโทรลเลอร์ที่รองรับ

คอนโทรลเลอร์ที่รองรับ

ความสำเร็จของลูกค้าที่ใช้ระบบ Real Time Monitoring

ผู้ผลิตชิ้นส่วน ด้านการบินและอวกาศรายใหญ่กังวลว่าการผลิตของพวกเขาไม่เพียงพอกับความต้องการ เป็นเหตุให้ต้องตัดสินใจซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติมหลายเครื่อง ทำให้พวกเข้าได้รับการแนะนำให้ตรวจสอบเวลาทำงานของเครื่องจักรเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์ โดยใช้ Real Time Monitoring เพื่อดูว่าต้องใช้เวลาในการผลิตเท่าใด พวกเขาประหลาดใจที่พบว่าการใช้งานเครื่องจักรของพวกเขา ต่ำกว่า 50% แต่ไม่สามารถทราบเหตุผลที่ชัดเจนว่าทำไมสิ่งนี้จึงเกิดขึ้น