Dashboards

IOT for CNC โซลูชั่นอัจฉริยะ

IOT for CNC คืออะไร ?IOT for CNC เป็นโซลูชั่นซึ่งช่วยให้สามารถรวบรวมข้อมูลการผลิตจากเครื่องจักร และบุคลากร แบบเรียลไทม์โดยอัตโนมัติ ให้ข้อมูลที่แม่นยำ สำหรับการระบุสาเหตุของการสูญเสียในกระบวนการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการปรับปรุง และช่วยให้สามารถตรวจสอบพื้นที่การทำงานแบบเรียลไทม์หรือระบบ Real Time Monitoring เพื่อปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง IOT for CNC คืออะไร ? ประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ Real Time Monitoringระบบ Real Time Monitoring ได้รับการออกแบบมาให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง ในเวลาที่รวดเร็วมากขึ้น เพื่อช่วยให้สามารถปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักร และบุคลากร รวมถึงสามารถวางแผนการทำงานได้มีคุณภาพมากขึ้น พร้อมแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที ปรับปรุงประสิทธิภาพ ทราบถึงประสิทธิภาพของเครื่องจักร และบุคลากร ด้วยการรวบรวมข้อมูลแบบ Real Time Monitoring ที่แม่นยำ ระบุสาเหตุของการสูญเสียในการผลิต เพิ่มขีดความสามารถในการปรับปรุง การใช้ทรัพยากรและการปรับปรุงกระบวนการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้อง กำจัดขั้นตอน Manual ซึ่งใช้เวลานาน และบ่อยครั้งที่การรวบรวมข้อมูลไม่ถูกต้องด้วยระบบอัตโนมัติ ซึ่งทำให้กระบวนการรวบรวมข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ…