NX CAM เทคโนโลยีซอฟต์แวร์เพื่อตอบโจทย์ด้านการผลิต

NX CAM คือ เทคโนโลยี Software Solution ที่เป็นอีกหัวใจสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยเป็นการทำงานที่ต่อเนื่องจากเทคโนโลยีการออกแบบ 3 มิติจาก NX CAD และ NX CAM เป็นกระบวนการถัดมาที่คอยดูแล สั่งการและควบคุมการผลิตชิ้นงาน ให้มีคุณภาพและเที่ยงตรงตามแบบจำลอง 3 มิติทุกกระเบียดนิ้ว สำหรับ Software Solution อย่าง NX CAM สามารถควบคุมอุปกรณ์เครื่องจักร ระบบการผลิตและเครื่องมือการผลิต รวมไปถึงการวางแผน การจัดการต่าง ๆ ได้อีกด้วย

จุดเด่นของซอฟต์แวร์ NX CAM ที่ดีต่อธุรกิจอุตสาหกรรม

 • ด้วยชื่อเสียงของเทคโนโลยี NX CAM ที่เด่นในด้านการสร้าง Tool path ให้ออกมาเป็น G-Code เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักร CNC, CMM, Robot, 3D Printer และ Hybrid Machining
 • มีฟังก์ชันในการสร้าง Tool path ที่ครอบคลุมทั้งงาน Milling 2.5 Axis, 3Axis, 5Axis, Turning, Mill-Turn, Robotics, CMM, Additive Manufacturing (AM) และการกัดแบบ High Speed Milling
 • รองรับการตรวจสอบและจำลองการทำงานด้วย Machine Tool Simulation ก่อนที่จะสั่งผลิตจริง
 • New Application “Additive Manufacturing (AM)” เพื่อการใช้งานร่วมกับ 3D Printer และ Hybrid Machining

NX CAM Manufacturing

ด้วยความสามารถที่ครบครันของเทคโนโลยี NX CAM ทำให้เป็น Software Solution ที่ตอบโจทย์ในเรื่องการควบคุมการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุมการทำงานได้อย่างหลากหลายจากชิ้นงานโมเดล 3 มิติ แบบครบวงจรตั้งแต่การวางแผนการผลิต การตั้งโปรแกรมให้ผลิตได้ดั่งใจ รวมไปถึงการจัดเก็บชิ้นงานอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มาตรฐานการผลิตสูงและมีถูกต้องตรงตามโมเดล 3 มิติที่ออกแบบโดย NX CAD สำหรับเทคโนโลยีซอฟต์แวร์ NX CAM สามารถตอบโจทย์เรื่องการควบคุมการผลิตที่โดดเด่นดังนี้

 • การตัดเฉือนความเร็วสูงจากการควบคุมด้วย NX CAM ช่วยให้แน่ใจว่าสามารถกำจัดวัสดุได้อย่างรวดเร็วและใช้ Tools ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
 • NX CAM สามารถควบคุมพื้นที่การกัดที่แม่นยำและสามารถปรับแต่งพื้นที่การกัดได้ ทำให้ได้โปรแกรมที่แม่นยำและรวดเร็วให้การ Generate tool path
 • NX CAM สามารถควบคุม tool path ให้ไหลลื่นไปตามผิวงาน จะทำให้ได้ผิวที่มีความละเอียดสูง
 • รูปแบบการกัดงานสำหรับพื้นที่ลาดชัน โปรแกรมจาก NX CAM จะเริ่มต้นและป้อนระยะการกัดโดยอัตโนมัติจนถึงจุดสิ้นสุด ทำให้การเข้าและออกของโปรแกรมน้อยลง ช่วยให้ลดเวลาในการกัดงาน และได้ผิวที่มีความละเอียด
 • รูปแบบของ Re-machine สามารถควบคุมความชันจาก NX CAM ที่แตกต่างระหว่างพื้นที่สูงชันและพื้นที่ไม่สูงชัน โปรแกรมจะทำการแยกลักษณะการเดินของ Tool path ตามความชันของพื้นที่ โดยใช้คำสั่งเดียว

NX CAM Services and Supports

หมดกังวลเรื่องการใช้งานซอฟต์แวร์ เพราะฮิตาชิ ซันเวย์ฯ คอยดูแลและอำนวยความสะดวกในการใช้งานให้แบบครบจบ การันตีความพึงพอใจด้วยการเป็น Gold Partner กับ Siemens 9 ซ้อน และมียอดขายซอฟต์แวร์อันดับ 1 ทั้งในประเทศไทยและอาเซียน พร้อมให้บริการดังต่อไปนี้

 1. การใช้งาน NX CAM ฮิตาชิ ซันเวย์ฯ พร้อมให้คำปรึกษาสำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์เบื้องต้น พร้อมทั้งแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาในโรงงานและการผลิตด้วยซอฟต์แวร์ Plant Simulation เพื่อจำลองการผลิตพร้อมทั้งเสนอปัญหาและวิธีแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 2. ก่อนการใช้งาน NX CAM ฮิตาชิ ซันเวย์ฯ พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการใช้งานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติในการผลิตด้วย Robot and Process Simulation สำหรับเป็นการแนะนำเรื่องการติดตั้งและใช้งาน เพื่อแก้ปัญหาความยุ่งยากของการ Teaching หุ่นยนต์ การวางเลย์เอาต์ หรือการศึกษาก่อนการติดตั้งจริง
 3. ก่อนการใช้งาน NX CAM ฮิตาชิ ซันเวย์ฯ จะมีการติดตั้งระบบ Teamcenter เพื่อใช้จัดการข้อมูล CAD, เอกสารระบบการทำงานของทีมออกแบบและวิศวกรรม โดยสามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ออกแบบต่าง ๆ เช่น Siemens NX, Solidworks, Catia, Autodesk, Creo เป็นต้น
 4. การใช้งาน NX CAM ฮิตาชิ ซันเวย์ฯ บริการให้คำปรึกษาการใช้งานซอฟต์แวร์ทุกปัญหาทางด้านวิศวกรรมทั่วไป การออกแบบ การวิเคราะห์ความแข็งแรง และการปรับแต่งคำสั่ง NX Customization เป็นต้น
 5. ฮิตาชิ ซันเวย์ฯ พร้อมให้คำปรึกษาทั้ง NX CAD CAM เพื่อการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์แก่อุตสาหกรรมโรงงานแบบครบวงจร