ข้อมูลผู้เข้าร่วมงาน Hitachi Sunway User Conference 2023

  บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อติดต่อเกี่ยวกับงานประชุมและสัมมนาของบริษัทฯ ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้

  โปรดศึกษารายละเอียดและสิทธิใน เงื่อนไขและข้อตกลงความเป็นส่วนบุคคลของ Hitachi Sunway

  กำหนดการ

   12.30 – 13.00 ลงทะเบียนร่วมงาน
   13.00 – 13.10 กล่าวเปิดงาน  โดยคุณธรรมญา ช่วยเอี่ยม, Managing Director, Hitachi Sunway
   13.10 – 13.50 บรรยาย & เสวนา หัวข้อ ก้าวสู่นวัตกรรมการผลิตแห่งอนาคตไปกับฮิตาชิ ซันเวย์ฯ โดยทีมงาน Hitachi Sunway และ Siemens
   13.50 – 14.00 Lucky Draw
   14.00 – 16.00 ร่วมชมภาพยนตร์ Napoleon จักรพรรดินโปเลียน
   16.00 ปิดงาน