Max Bögl เป็นบริษัทก่อสร้างที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในประเทศเยอรมนี เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1929 มีทีมงานทั่วโลกกว่า 6,000 คน และมีรายได้มากถึง 1.6 พันล้านยูโร ในปี 2012

สำหรับงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของ Max Bögl ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร ก่อสร้างสะพาน ก่อสร้างโรงงาน งานผลิตเหล็กโครงสร้าง และชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ตลอดจนงาน Infrastructure หรืองานโครงสร้างระบบขนส่งและคมนาคมต่าง ๆ

Bögl เป็นบริษัทที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จแห่งหนึ่งเลยก็ว่าได้ มีผลงานมากมายที่ได้รับการยอมรับ โดยหนึ่งในนั้นก็คือ การออกแบบระบบทางรถไฟคอนกรีต (Slab Track) ของรางรถไฟความเร็วสูง ที่ผ่านการรับรองทั้งในด้านความปลอดภัย การป้องกันการสั่นสะเทือน และการมีต้นทุนการบำรุงรักษาที่ต่ำ

ปัจจัยหนึ่งที่มีผลอย่างมากต่อความสำเร็จของ Bögl ก็คือ การใช้ซอฟต์แวร์ NX เข้ามาช่วยในการทำงาน โดยใช้ NX CAD เข้ามาช่วยในงานดีไซน์โปรเจกต์ต่าง ๆ และใช้ NX CAM เข้ามาช่วยควบคุมการกัดชิ้นส่วนพรีคาสท์คอนกรีตด้วยเครื่องกัด CNC แบบ 5 แกน

เมื่อใช้ CAD เข้ามาช่วยในการออกแบบ ส่งผลให้สามารถออกแบบโครงสร้างสะพานได้ตาม curve และความคดเคี้ยวของถนนและรางรถไฟ ทั้งยังช่วยเรื่องการออกแบบอาคาร โดยเฉพาะพื้นผิวที่ซับซ้อนได้เป็นอย่างดี ช่วยแก้ปัญหาการทำงานในจุดต่าง ๆ ที่โปรแกรมอื่นไม่สามารถทำได้

นอกจากโปรแกรม NX แล้ว Bögl ยังใช้โปรแกรม Teamcenter เข้ามาช่วยจัดการข้อมูลในองค์กร ซึ่งสามารถทำงานเชื่อมต่อกับ NX ได้ เพิ่มความสะดวกในการตรวจสอบข้อมูลให้กับทีมงานในองค์กร ยิ่งไปกว่านั้น โปรแกรม Teamcenter ยังช่วยจัดการในส่วนของ Bill of Materials (BOM) ที่ส่งผลต่อการจัดการต้นทุนการผลิตให้ดีขึ้นได้อีกด้วย

สรุปได้ว่า โปรแกรม NX ช่วยเอื้อประโยชน์ในการทำงานให้กับ Bögl ในส่วนต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

– ช่วยให้การวางแผนในขั้นตอนผลิตง่ายขึ้น

– ช่วยให้งานวิศวกรรมโครงสร้างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีทั้งขั้นตอนการออกแบบและผลิต

– ช่วยประหยัดเวลาและต้นทุนในส่วนงานวิศวกรรมได้มากกว่าการใช้โปรแกรมออกแบบ 2 มิติ ที่ Bögl เคยใช้มา

– ช่วยให้ทีมงานเห็นข้อมูลและรายละเอียดของวัสดุที่จะใช้ในโปรเจกต์ได้ จนสามารถวางแผนการผลิตได้อย่างรัดกุม

– ส่งผลดีต่อลูกค้าต่อลูกค้าในแง่ของการเห็นแบบจำลอง (3D Model) ที่สร้างขึ้นจากโปรแกรม CAD ได้ก่อนเริ่มก่อสร้าง

– ช่วยให้การประสานงานระหว่างทีมภายในและภายนอกองค์กรราบรื่นขึ้น

– ลดต้นทุนในโปรเจกต์ต่าง ๆ ได้ในที่สุด

 

——————————————————-

ติดต่อขอใบเสนอราคา, DEMO หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

02-079-1814 กด 1

inbox : http://m.me/HSSTfanpage

LINE@: @hitachisunwayth

https://hitachisunway-thailand.co.th